headerphoto
Home

podstawa programowa gimnazjum

Podstawa programowa w szkołach

Podstawa programowa w szkołach (...) obronić swoje stanowisko. Program nauczania z historii jest w gimnazjum bardzo rozległy. Lekcje rozpoczynają się od poznania najdawniejszych dziejów człowieka, poprzez powstanie starożytnych cywilizacji, kwestie narodzin chrześcijaństwa, osiągnięcia Bizancjum, życie w średniowiecznej Europie. Podstawa jest zaplanowana tak, by wiele uwagi zostało poświęcone Polsce: uczeń powinien więc posiąść