headerphoto
Home

kształcenie

Oby poszli w moje ślady

Oby poszli w moje ślady (...) Rodzice wychowali mnie w duchu dbania o własną wiedzę i szukania efektywnych sposobów na jej ciągłe poszerzanie. Już podczas najmłodszych lat miałem bardzo dużo zajęć dodatkowych poza tradycyjnymi lekcjami organizowanymi w szkole, do której uczęszczałem. Pamiętam doskonale czasy, kiedy z przyjemnością chodziłem na dodatkowe lekcje historii oraz gry na pianinie. Byłem wychowany na osobę, której nie sprawia problemu (...)

Pomoc logopedyczna

Pomoc logopedyczna (...) zaburzeń mowy i komunikacji w postaci indywidualnych spotkań z pacjentem. Pacjentami mogą być zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe.Do głównych zaburzeń mowy i komunikacji można przede wszystkim zaliczyć:- afazję - czyli utratę mowy, która występuje na skutek uszkodzeń mózgu (m.in. udaru, wylewu, czy urazu czaszki),- dyzartrię - zaburzenia mowy w wyniku dysfunkcji aparatu wykonawczego, wywołane najczęściej uszkodzeniem mięśni,

Moda na coaching

Moda na coaching (...) Wraz z dynamicznymi zmianami w społeczeństwie pojawia się mnóstwo nowych zawodów oraz zapotrzebowanie na ich usługi. Rynek pracy wciąż się zmienia i potrzebuje pracowników o coraz to nowych umiejętnościach. Jeśli czujesz, że masz odpowiednią empatię charyzmę i wyczucie, możesz rozważyć mentoring. Polega on na pomaganiu ludziom w odkrywaniu odpowi3ednich dla nich ścieżek rozwoju i kariery. Często bywają zagubieni i dopiero