headerphoto
Home

certyfikaty

Normy ISO we współczesnym świecie

Normy ISO we współczesnym świecie (...) Z jednej strony możemy powiedzieć, że żyjemy w świecie ucywilizowanym, ale z drugiej strony można też powiedzieć, że jesteśmy zamknięci w pewnych normach, co dla wielu osób może być pewnym ograniczeniem. Jeśli mówimy o obowiązujących obecnie normach, to przede wszystkim trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na takie pojęcie jak ISO. O ile jeszcze kilkadziesiąt lat temu z tego typu normami mieliśmy okazję się zetknąć