headerphoto
Home

sierpień 2017

Ile wiesz o psychoterapii?

Ile wiesz o psychoterapii? Zmiany cywilizacyjne, ustrojowe, idąca za tym zmiana stylu życia oraz otaczającego Polaków świata spowodowały, że w ciągu ostatnich lat w Polsce znacznie wzrosło zainteresowanie psychoterapią. Coraz mniej jest ludzi, którzy wstydzą się przyznać do tego, że ważnym elementem w ich życiu jest psychoterapia bądź leczenie u psychiatry. Świadomość społeczna dotycząca zdrowia psychicznego się zmienia - powoli zaczynamy rozumieć,