headerphoto
Home

wrzesień 2014

Autonomia szkół i polityka edukacyjna w Polsce

Autonomia szkół i polityka edukacyjna w Polsce Według Ministerstwa Edukacji Narodowej polskie szkoły mają bardzo dużo autonomii, ale nie potrafią do końca z niej korzystać. Według MEN spory sukces edukacyjny osiągnięto przede wszystkim w miejscach, gdzie szkoły mają autonomię, a wykładowcy są zawsze rozliczania z wyników, jakie uzyskują ich uczniowie. Najwięksi eksperci z całego świata od bardzo wielu lat potwierdzą, że systemy edukacyjne odnoszą pozytywne wyniki,

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Badań Edukacyjnych Instytut Badań Edukacyjnych prowadzi różne zadania na rzecz wykorzystywania wyników badań naukowych w praktyce edukacyjnej oraz w polityce. Instytut ten prowadzi i dokładnie monitoruje także wszelkie badania edukacyjne oraz koncepcje kształcenia i wychowania. Do głównych zadań Instytutu Badań Edukacyjnych należy prowadzenie badań dotyczących kierunków rozwoju edukacji oraz modeli i koncepcji kształcenia.Do podstawowych obszarów zainteresowań