headerphoto
Home

czerwiec 2014

Jakość na najwyższym pułapie

Jakość na najwyższym pułapie Jakość to taki element, który w działalności wszelkich przedsiębiorstw odgrywa bardzo ważną rolę i ma bezpośrednie przełożenie na wysokość sprzedaży danego produktu lub usługi jak i na ogólne postrzeganie danej firmy na rynku. Między innymi, dlatego w naszej rzeczywistości od dłuższego czasu funkcjonuje coś takiego jak system zarządzania jakością. Wdrażanie tego systemu w poszczególnych przedsiębiorstwach jest nie tylko

Normy ISO we współczesnym świecie

Normy ISO we współczesnym świecie Z jednej strony możemy powiedzieć, że żyjemy w świecie ucywilizowanym, ale z drugiej strony można też powiedzieć, że jesteśmy zamknięci w pewnych normach, co dla wielu osób może być pewnym ograniczeniem. Jeśli mówimy o obowiązujących obecnie normach, to przede wszystkim trzeba w tym miejscu zwrócić uwagę na takie pojęcie jak ISO. O ile jeszcze kilkadziesiąt lat temu z tego typu normami mieliśmy okazję się zetknąć sporadycznie,

Podstawa programowa w szkołach

Podstawa programowa w szkołach To, co uczniom może wydawać się przypadkowym zestawem tematów omawianych na lekcji, jest tak naprawdę bardzo dobrze przemyślanym planem nauczania. Konieczność ułożenia szczegółowych planów nauczania w każdej klasie wynika stąd, że nauczyciel ma obowiązek przekazać uczniom na danym poziomie edukacyjnym konkretną ilość informacji. Dokładne wytyczne, dotyczące tego, jakie umiejętności oraz wiedzę powinien posiąść uczeń na